Kolektiv kvalifikovaných projektantů a konstruktérů se podílí na projektech základových konstrukcí, železobetonových montovaných či monolitických konstrukcí, ocelových konstrukcí a opláštění na konkrétní stavbě ve všech projektových stupních včetně výrobní dokumentace.
Nosnou konstrukci vnímáme jako součást funkčního ekonomicky navrženého celku s vazbou zejména na opláštění a zakládání. Mimořádnou pozornost věnujeme návrhům detailů s ohledem na správnou statickou funkci a normativní požadavky.
Konstrukce jsou zpracovávány nejmodernějšími postupy návrhu, výpočtu i grafického výstupu pomocí prostorových 3d modelů - Tekla Structures jak ve fázi projektu, tak i výrobní dokumentace.
Formou konzultací nabízíme architektům zpracování možných variant řešení již ve stádiu architektonických studií. Upřednostňujeme takové varianty, které jednoduše a čistě vyjadřují statické působení konstrukcí v souladu se záměrem architekta. Dle požadavků architekta je možno zpracovat vizualizace návrhu.